Privacyverklaring

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS
Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus.
Carlijn Siteur – Vrouwencoach verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

OVER ONS
Carlijn Siteur.nl wordt beheerd door Carlijn Siteur Mijn gegevens zijn: Adres: Ruimtevaart 6 6846 LH, Arnhem Telefoonnummer: 0620456059.

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE?
Wanneer je bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, je hebt aangemeld voor een gratis online workshop en/of training, een contactformulier hebt ingevuld, een aankoop hebt verricht of andere aanvragen doet voor één van onze producten en/of diensten, zal aan jou gevraagd worden je gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Dit zijn de volgende gegevens:
*  Voor- en achternaam
* Geboortedatum
* E-mailadres
* Telefoonnummer
* Uitgerekende datum (alleen van toepassing bij begeleiding tijdens zwangerschap)

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@carlijnsiteur.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

MET WELK DOEL GEBRUIKEN WE DE PERSOONSGEGEVENS?
De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:
* Je voornaam en e-mailadres gebruiken we voor het verzenden van commerciële nieuwsbrieven en retargeting voor Facebook advertenties. We doen dit alleen met de gegevens die we verkregen hebben via het aanmelden voor de nieuwsbrief of het downloaden van gratis documenten en het aanvragen van gratis workshops/trainingen, niet met gegevens die via onze contact- of offerteformulieren binnengekomen zijn.
* Je voornaam, e-mailadres en telefoonnummer die je invult bij een contactformulier, worden gebruikt om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren. Deze gegevens worden ook gebruikt om jouw betaling af te handelen en om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en/of producten. We slaan deze gegevens op in MailChimp en zullen je hier éénmalig een e-mail sturen om toestemming te vragen om te voldoen aan de Wet AVG. Bij geen toestemming worden deze gegevens aan het einde van elke maand verwijderd. Op de desbetreffende formulieren staat dit ook aangegeven.

JOUW GEGEVENS OP CARLIJNSITEUR.NL
Wanneer je bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, je
hebt aangemeld voor een gratis online workshop en/of training, een contactformulier hebt
ingevuld of een aankoop hebt verricht en in de toekomst geen e-mail van ons wilt ontvangen,
kun je te allen tijde weer uitschrijven door middel van de link onderaan de e-mail of door
contact met ons op te nemen.
Je e-mailadres wordt meteen uit ons bestand verwijderd en zal niet worden bewaard.
Je persoonsgegevens worden opgeslagen in ons e-mailsysteem en dit gaat via de servers
van Mailchimp.
De servers van MailChimp zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Jouw gegevens kunnen
dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgifte van
deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Meer informatie
over het privacybeleid van MailChimp vind je op https://mailchimp.com/legal/privacy/
Daarnaast delen wij gegevens, die we verkregen hebben via het aanvragen van een gratis
workshop/training, met Facebook om zo advertentiedoelgroepen te maken.

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS
Carlijn Siteur – Vrouwencoach neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze maatregelen, waaronder
versleuteling middels een SSL-certificaat, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de
gegevens die wij verwerken. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd
zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op door te bellen of via
info@carlijnsiteur.nl

COOKIES
Carlijn Siteur – Vrouwencoach gebruikt alleen technische en functionele cookies. En
analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw
computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de
technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website
naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij
hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook
alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Meer informatie over cookies vind je op de site van ConsuWijzer.

FACEBOOK ADVERTENTIECOOKIES
Met jouw toestemming gebruiken wij, om advertenties beschikbaar te stellen cookies van
Facebook (Facebook Custom Audience, Facebook Impressions, Facebook Connect en
Facebook Pixel). Deze cookies zorgen ervoor dat voor jou relevante advertenties worden
weergegeven.
Meer informatie over de cookies van Facebook vind je hier.

UITSCHAKELEN EN VERWIJDEREN
Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen.
Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.
Dingen die je altijd kunt doen:
* Schakel ‘cookies van derden’ automatisch uit in je browser. De moderne browsers
(Chrome en Firefox) bieden hiervoor veel opties.
* Geef in je browserinstellingen aan dat je niet ‘getrackt’ wilt worden
* Je kunt de geplaatste cookies altijd weer verwijderen uit je browser en eventueel kun je ze
ook blokkeren per domein.
Via de website Your Online Choices kun je meer uitleg vinden hoe je cookies kunt
uitschakelen.
Heb je verder nog vragen over onze cookies? Neem dan gerust contact met ons op.

SOCIAL MEDIA
Wij willen het voor jou graag zo makkelijk mogelijk maken om de content van onze website te
delen via Social Media. Dit kan onder andere door middel van Social Media (share) buttons.
Van de volgende Social Media Platforms hebben wij de buttons geplaatst. Lees de
privacyverklaringen van de respectievelijke Social Media platforms om te weten hoe zij
omgaan met privacy. Hieronder vind je de verschillende privacy verklaringen:
* Facebook
* Instagram
* YouTube
* LinkedIn
* Pinterest
* Twitter
* Google Plus

LINKS
Op onze website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga
je naar een website buiten carlijnsiteur.nl om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik
maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de
betreffende website.

BEWAARTERMIJN
Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn
ontvangen. Wanneer jij je uitschrijft voor onze e-mails, zullen je persoonsgegevens uiterlijk
aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd.
De gegevens in ons boekhoudsysteem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan
al onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het
verlopen van deze verplichting door ons verwijderd.
De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de
gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
Carlijn Siteur – Vrouwencoach neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen
besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat
hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder
dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Carlijn Siteur – Vrouwencoach)
tussen zit.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Carlijn
Siteur – Vrouwencoach en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat
je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in
een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze
gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de
verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@carlijnsiteur.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een
kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto,
MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
Carlijn Siteur – Vrouwencoach wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een
klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan
via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

WIJZIGINGEN
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen.
De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

© Copyright - Carlijn Siteur- Alle rechten voorbehouden - Made by Saskia